Comic Con Göteborg flyttas fram

comic con flyttas

Comic Con Göteborg 9-10 maj senareläggs

Vi har, med anledning av det rådande läget kring Coronaviruset (Covid-19) och Folkhälsomyndighetens nya direktiv kring publika event, valt att senarelägga Comic Con Göteborg. Vi avvaktar eventuella nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten alternativt besked kring mötesförbud från regeringen innan ett exakt nytt datum för eventet kan utannonseras.

Alla som redan köpt en biljett kommer per automatik kunna nyttja den vid det nya datumet. Om man dock väljer att göra ett återköp är detta möjligt via Ticketmaster. För återbetalningar kontaktas Ticketmaster direkt.

Sign up for our Newsletter